Za rok 2018 zaevidovala Městská policie v Jablunkově 820 událostí. Z toho bylo přijato 446 oznámení a strážníci řešili 374 vlastních záznamů. Bylo řešeno nebo postoupeno 324 přestupků proti veřejnému pořádku, majetku a občanskému soužití.  V dopravě bylo řešeno 406 přestupků. Ve spolupráci s OO PČR v Jablunkově se podíleli strážníci na 62 událostech. Podezření ze spáchání trestného činu na OOP ČR bylo postoupeno 10 událostí. V 40 případech hlídky zasahovaly proti podnapilým osobám, v 8 případech hlídka zachránila lidský život při poskytnutí první pomoci. V 6 případech zasahovala při dopravní nehodě, dále byly evidovány 14 záznamy v souvislosti s osobami mladistvými a nezletilými. Kamerový systém ve městě odhalil pomocí zaměstnance dispečerské služby a záznamového zařízení protiprávní jednání ve 20 případech.