Za rok 2021 zaevidovala Městská policie v Jablunkově 793 událostí. Z toho bylo přijato 367 oznámení a strážníci řešili 426 vlastních záznamů. Bylo řešeno nebo postoupeno 373 přestupků proti veřejnému pořádku, majetku a občanskému soužití.  V dopravě bylo řešeno 462 přestupků. Ve spolupráci s OO PČR v Jablunkově se podíleli strážníci na 71 událostech. V 63 případech hlídky zasahovaly proti podnapilým osobám, v 16 případech hlídka zachránila lidský život při poskytnutí první pomoci. V 7 případech zasahovala při dopravní nehodě, dále bylo evidováno 38 záznamů v souvislosti s osobami mladistvými a nezletilými. Kamerový systém ve městě odhalil pomocí zaměstnance dispečerské služby a záznamového zařízení protiprávní jednání ve 40 případech.