Za rok 2022 zaevidovala Městská policie v Jablunkově 883 událostí. Z toho bylo přijato 438 oznámení a strážníci řešili 445 vlastních záznamů. Bylo řešeno nebo postoupeno 330 přestupků proti veřejnému pořádku, majetku a občanskému soužití.  V dopravě bylo řešeno 494 přestupků. Ve spolupráci s OO PČR v Jablunkově se podíleli strážníci na 103 událostech. V 86 případech hlídky zasahovaly proti podnapilým osobám, v 7 případech hlídka zachránila lidský život při poskytnutí první pomoci. V 15 případech zasahovala při dopravní nehodě, dále bylo evidováno 29 záznamů v souvislosti s osobami mladistvými a nezletilými. Kamerový systém ve městě odhalil pomocí zaměstnance dispečerské služby a záznamového zařízení protiprávní jednání ve 68 případech.