Za rok 2019 zaevidovala Městská policie v Jablunkově 984 událostí. Z toho bylo přijato 542 oznámení a strážníci řešili 442 vlastních záznamů. Bylo řešeno nebo postoupeno 386 přestupků proti veřejnému pořádku, majetku a občanskému soužití.  V dopravě bylo řešeno 664 přestupků. Ve spolupráci s OO PČR v Jablunkově se podíleli strážníci na 87 událostech. Podezření ze spáchání trestného činu na OOP ČR bylo postoupeno 13 událostí. V 63 případech hlídky zasahovaly proti podnapilým osobám,

v 18 případech hlídka zachránila lidský život při poskytnutí první pomoci. V 18 případech zasahovala při dopravní nehodě, dále byly evidovány 39 záznamy v souvislosti s osobami mladistvými a nezletilými. Kamerový systém ve městě odhalil pomocí zaměstnance dispečerské služby a záznamového zařízení protiprávní jednání v 17 případech.