Za rok 2023 zaevidovala Městská policie v Jablunkově 879 událostí. Z toho bylo přijato 421 oznámení a strážníci řešili 458 vlastních záznamů. Bylo řešeno nebo postoupeno 316 přestupků proti veřejnému pořádku, majetku a občanskému soužití.  V dopravě bylo řešeno 467 přestupků. Ve spolupráci s OO PČR v Jablunkově se podíleli strážníci na 97 událostech. V 57 případech hlídky zasahovaly proti podnapilým osobám, v 15 případech hlídka zachránila lidský život při poskytnutí první pomoci. V 15 případech zasahovala při dopravní nehodě, dále bylo evidováno 35 záznamů v souvislosti s osobami mladistvými a nezletilými. Kamerový systém ve městě odhalil pomocí zaměstnance dispečerské služby a záznamového zařízení protiprávní jednání ve 87 případech. 145 závad na místních komunikacích, veřejných prostranstvích, černých skládek a majetku ve správě města bylo oznámeno k sjednání nápravy. Zároveň bylo zaevidováno 70 nálezů v některých případech velké hodnoty ať už materiální, nebo finanční.