Kamerový systém

Kamerový systém MěP

MĚSTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM – MĚSTSKÁ POLICIE JABLUNKOV     Městské policie Jablunkov zajišťuje nepřetržitý 24 hodinový provoz, kde se hlídky střídají po 12 hodinách. Systém MKDS je umístěn v budově Integrovaného výjezdového centra ulice Hasičská 1120, Jablunkov. V tomto IVC sídlí...

Historie a současnost městského kamerového dohlížecího systému v Jablunkově.

Městská policie Jablunkov již od roku 2004 využívá městský kamerový monitorovací systém, který umožňuje pružně a efektivně reagovat na zjištěná protiprávní jednání. Díky nepřetržitému monitorování rizikových míst se lépe daří odhalovat přestupky, sledovat situaci v silničním provozu a následně...