Za rok 2017 zaevidovala Městská policie v Jablunkově 918 událostí. Z toho bylo přijato 509 oznámení a strážníci řešili 409 vlastních záznamů. Bylo řešeno nebo postoupeno 354 přestupků proti veřejnému pořádku, majetku a občanskému soužití.  V dopravě bylo řešeno 574 přestupků. Ve spolupráci s OO PČR v Jablunkově se podíleli strážníci na 84 událostech. Podezření ze spáchání trestného činu na OOP ČR bylo postoupeno 12 událostí. V 30 případech hlídky zasahovaly proti podnapilým osobám,

v 11 případech hlídka zachránila lidský život při poskytnutí první pomoci. V 13 případech zasahovala při dopravní nehodě, dále byly evidovány 3 záznamy v souvislosti s osobami mladistvými a nezletilými. Kamerový systém ve městě odhalil pomocí zaměstnance dispečerské služby a záznamového zařízení protiprávní jednání ve 20 případech.