Za rok 2020 zaevidovala Městská policie v Jablunkově 949 událostí. Z toho bylo přijato 491 oznámení a strážníci řešili 458 vlastních záznamů. Bylo řešeno nebo postoupeno 443 přestupků proti veřejnému pořádku, majetku a občanskému soužití.  V dopravě bylo řešeno 525 přestupků. Ve spolupráci s OO PČR v Jablunkově se podíleli strážníci na 91 událostech. Podezření ze spáchání trestného činu na OOP ČR bylo postoupeno 10 událostí. V 74 případech hlídky zasahovaly proti podnapilým osobám,

v 8 případech hlídka zachránila lidský život při poskytnutí první pomoci. V 22 případech zasahovala při dopravní nehodě, dále byly evidovány 3 záznamy v souvislosti s osobami mladistvými a nezletilými. Kamerový systém ve městě odhalil pomocí zaměstnance dispečerské služby a záznamového zařízení protiprávní jednání v 65 případech.