Městská policie Jablunkov byla zřízená ke dni 1.5.1992 jako logický výsledek ve státě vzniklé politické a bezpečnostní situace. Zastupitelé města Jablunkova pochopili, že nároky kladené na obce ve věcech zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku jsou značné a samotná Policie České republiky v důsledku překotných porevolučních změn nebude schopna čelit narůstající protizákonné činnosti. 


Za období své existence prošla řadou změn. V době jejího zřizování byla sousední obec Návsí, Písečná, Bocanovice součástí města Jablunkova. Oddělením těchto území se katastrální obvod Jablunkova zmenšil a v roce 1995 došlo ke změně obecně závazné vyhlášky dodatkem a počet strážníků byl snížen z původních 13 na 10.

V pracovním poměru zůstali pouze dva strážníci z těch, kteří stáli u jejího zrodu. Jsou jimi, Mgr. Pavel Kufa, který nyní působí ve funkci velitele a strážník Karel Vitoš. Mezi služebně mladší patří   Mgr. Marian Bajtek, Martin Wojnar, Pavel Lipowski, Martin Lysek, René Grebeň, Martin Plaček, Mgr. David Keller a Jakub Masnica. Od roku 2009 působí ve funkci referentky MěP a operátorky kamerového systému Jana Kadlubcová.

MěP Jablunkov zajišťuje nepřetržitý provoz. V době své nepřítomnosti na služebně jsou schopní přijímat veškerá nouzová telefonická oznámení z pevné i mobilní linky přímo v terénu. Zajišťují nepřetržitě bezpečnostní signalizační zařízení veřejných budov a budov příspěvkových organizací města.  


Městská policie od svého založení zažila dvě stěhování. Původně byla služebna situována na Mariánském náměstí v prvním patře budovy čp. 14. V roce 1996 došlo k jejímu přestěhování do suterénních prostor radnice ulice Dukelská 144. Od roku 2020 je její sídlo v nově vybudované budově Integrovaného výjezdového centra na ulici Hasičská 1120.

Samotný výkon služby je u strážníků podmíněn získáním osvědčení po úspěšném složení zkoušek před komisí pracovníků ministerstva vnitra. Zkoušky jsou prováděny ze znalosti právních úprav, se kterými strážníci přicházejí do styku při výkonu svých pravomocí. Základní jádro znalostí strážníka tvoří dva zákony. Jsou to především zákon o obecní policii, kterým jsou strážníkům stanoveny, jak oprávnění k zásahům do práv jiných osob, tak i jejich povinnosti a zákon o přestupcích, který upravuje kritéria posuzování jednotlivých přestupků, jichž je velmi široké spektrum. Ovšem na tyto zákony navazují další právní normy, se kterými strážník přichází denně do styku, jako například trestní zákon a trestní řád, Listina základních práv a svobod, správní řád, živnostenský zákon, zákon o střelných zbraních a střelivu a mnoho dalších. Ale nejen znalost právních norem je důležitá pro výkon povolání strážníka. Další obsáhlou část tvoří vědomosti o metodice postupu ve stanovených situacích a schopnost improvizace při různých modifikacích jednotlivých případů.

 
Zákon o obecní policii je koncipován tak, že ukládá strážníkům jako hlavní úkol ochranu veřejného pořádku a pravidel občanského soužití. Dalším jejich stěžejním úkolem je přispívání k ochraně života a zdraví osob i k ochraně majetku. Strážníci též upozorňují fyzické i právnické osoby na zjištěné nedostatky a činí opatření k jejich odstranění. Dohlížejí i na dodržování pravidel silničního provozu. Pro zajištění těchto úkolů mají strážníci možnost působit na pachatele v určených případech i využitím celé škály donucovacích prostředků, či služební zbraně. Za spáchané přestupky ukládají a vybírají v zákonném rozsahu blokové pokuty, v závažnějších případech pak postupují zjištěné delikty k dalšímu projednání kompetentním orgánům.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákon o obecní policii je koncipován tak, že ukládá strážníkům jako hlavní úkol ochranu veřejného pořádku a pravidel občanského soužití. Dalším jejich stěžejním úkolem je přispívání k ochraně života a zdraví osob i k ochraně majetku. Strážníci též upozorňují fyzické i právnické osoby na zjištěné nedostatky a činí opatření k jejich odstranění. Dohlížejí i na dodržování pravidel silničního provozu . Pro zajištění těchto úkolů mají strážníci možnost působit na pachatele v určených případech i využitím celé škály donucovacích prostředků či služební zbraně. Za spáchané přestupky ukládají a vybírají v zákonném rozsahu blokové pokuty, v závažnějších případech pak postupují zjištěné delikty k dalšímu projednání kompetentním orgánům.

Obecně lze říci, že počet událostí evidovaných v úředních záznamech Městské policie Jablunkov se ustálil a s menšími výkyvy osciluje na hranici 1 tisíc ročně. Zhruba polovinu tohoto součtu připadá na oznámení občanů. Druhá polovinu záznamů tvoří skutečnosti zjištěné hlídkami při pochůzkové činnosti. Asi ve dvou třetinách všech záznamů jsou zadokumentovány přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a přestupky proti majetku. V okolo dalších 100 záznamech je evidovaná činnost hlídek MP a PČR při prováděných součinnostních šetřeních ve věcech trestních. Zbytek záznamů obsahuje podrobnosti k činnosti městské policie při projednávání záležitostí, které nemají povahu protizákonných deliktů, ovšem vyžadují vynaložení značného úsilí při jejich zdolání. Patří sem aktivity strážníků při odstraňování škod vzniklých působením přírodních živlů, asistence orgánům státní správy (např. pracovníkům okresního soudu při výkonech rozhodnutí) a evidence nálezů atd. V úředních záznamech však nejsou evidovány dopravní přestupky, které strážníci projednají s řidiči přímo na místě jejich spáchání. Těch je ročně okolo 1500. V poslední době se na tomto úseku projevuje sestupná tendence, kterou z valné části ovlivnilo rozhodnutí městského zastupitelstva o zřízení parkoviště s obsluhou přímo na Mariánském náměstí. 

 V roce 2004 jsme úspěšně jsme dokončili realizaci projektu „Městský kamerový dohlížecí systém“ a spuštěn do zkušebního provozu byl dne 6.12.2004. Do pracovního provozu byl uveden dnem 3.1.2005.  Náklady na celou realizaci byli 1.296.000 Kč.