Za rok 2015 zaevidovala Městská policie v Jablunkově 985 událostí. Z  toho bylo přijato 630 oznámení a strážníci řešili, nebo zaevidovali 355 vlastních záznamů. Bylo řešeno nebo postoupeno 376 přestupků proti veřejnému pořádku, majetku a občanskému soužití.  V dopravě řešeno 666 přestupků. Ve spolupráci s OO PČR v Jablunkově se podíleli na 107 událostech. Bylo postoupeno PČR 20 podezření ze spáchání trestného činu. V 58 případech hlídky zasahovaly proti podnapilým osobám, v 9 případech hlídka zachránila lidský život při poskytnutí první pomoci a v 15 případech zasahovala při dopravní nehodě. Při jízdě pod vlivem alkoholu byli přistiženi 3 řidiči. Záznamy evidované v souvislosti s osobami mladistvými a nezletilými bylo v 23 případech. Kamerový systém ve městě funguje ke svému účelu a v 21 případech odhalil pomocí zaměstnance dispečerské služby a záznamového zařízení protiprávní jednání.