Dne 1.10.2010 se uskutečnil osmý ročník branného závodu žáků osmých tříd, pořádaného Městskou policii Jablunkov, ve spolupráci s Domem dětí a mládeže. Závodu se zúčastnilo 108 dětí z české a polské školy. Smíšené čtyřčlenné družstvo závodilo na okruhu dlouhém 3 km v pěti disciplínách. Zdatnosti ve střelbě, přechodu visutého mostu, hodem granátu na cíl, otázky z oblasti BESIPU a v poslední disciplíně zdravotní přípravy byli více-či méně všichni úspěšní. Děkujeme všem závodníkům, učitelům, zaměstnankyním DDM za účast a pomoc při organizaci závodu. Děkujeme rovněž Městu Jablunkov za krásné věcné ceny.

Na prvním místě se umístilo družstvo z PZŠ ve složení: Jolanta Niedobová, Aneta Hamroziová,Dominik Sikora, Jakub Szotkowski, na druhém družstvo z PZŠ ve složení: Dominika Bocková, Dominika Zogatowá,  Adam Baron,  Marek Sikora a jako třetí skončilo družstvo z ČZŠ ve složení: Jana Sikorová, Iveta Trombiková, Radovan Benek a Jakub Niedoba.

 

Městská policie a práce s mládeží .

V roce 2009-2010 Městská policie Jablunkov zorganizovala několik akcí  a přednášek zaměřenou na dětí a mládež v oblasti prevence kriminality,přestupkového zákona v souvislosti s ochranou před návykovými látkami,  zákona o provozu na pozemních komunikacích, prezentace práce strážníku a jejich vybavení, seznámení s kamerovým systémem města a jeho využití v praxi, branného a cyklistického závodu. Na příměstském táboře DDM byla zorganizována MěP střelecká soutěž, na turistickém táboře v Návsí se zábavnou formou kontrolovala znalost z BESIPU a chování v silničním provozu. V programu prevence kriminality s možností získání státní dotace jsme se podíleli na zpracování a realizaci projektů se zaměřením na vyplnění volnočasových aktivit dětí a mládeže. Bylo vybaveno hřiště u PZŠ pro tyto účely, rovněž skateboardový park u autobusového stanoviště byl vybaven novými, normativními a bezpečnými překážkami. Je zapotřebí i formou těchto aktivit pracovat s mládeží, tak aby vyplnění každé jejich volné chvíle napomáhalo jejich rozvoji, vzdělání a seberealizaci, tak aby dětí a mládež neměli příležitost přemýšlet o nebezpečných a škodlivých vlivech pro sebe a společnost .