Odchyt toulavých psů ve městě.

 Městská policie provádí odchyt toulavých psů a zvířat v katastru města Jablunkov. Poněvadž ustájení odchycených pejsků je kapacitně omezeno, odchyt provádíme pouze u psů ohrožujících okolí, toulajících se po veřejném prostranství a psi viditelně nemocné a poraněné. Používáme různou techniku na odchyt, pomocí odchytové tyče, speciálních rukavic a uspávacích prostředků.

         Pomocí evidence Městského úřadu se daří dohledávat majitele psů. Ustájené psy si můžete prohlédnou níže.