Odchyt toulavých psů ve městě.

 

Městská policie v Jablunkově provádí odchyt zatoulaných a volně pobíhajících psů pouze v katastru města Jablunkov. Odchyt v jiné sousedící obci je možný pouze na základě veřejnoprávní smlouvy, kterou město Jablunkov nemá. Každá obec je povinna se o problematiku volně pobíhajících psů a koček postarat na základě zákonného nařízení v rámci své samostatné působnosti.

Vzhledem k tomu, že v současné době je zákonem nařízeno povinné označování psů mikročipem, dohledání majitelů je pružnější a odpadají náklady na následné ustájení.

Pokud jste právě zjistili, že váš pejsek utekl:

  • kontaktujte městskou policii
  • sdělte své jméno, adresu a telefonní číslo
  • popište jak pejsek vypadá, rasu a jméno na které slyší
  • nahlaste číslo čipu

Pokud naleznete toulavého psa:

  • dbejte základních bezpečnostních opatření - vizuální kontakt, racionální přístup, atd.
  • všímejte si, zda pes má či nemá obojek, popřípadě známku
  • všímejte si, zda v blízkosti psa není přítomen jeho majitel
  • kontaktujte městskou policii, popište situaci a setrvejte na místě do příjezdu hlídky

Registry čipů a tetování provozují organizace a veterinární stanice. Registry je možno použít pro kontaktování majitele v případě nalezení ztraceného (toulavého) zvířete. V níže uvedených registrech lze vyhledávat podle čísla čipu, nebo tetování.

https://www.narodniregistr.cz/vyhledej_cip.php
https://www.backhome.cz/
https://www.identifikace.cz/vyhledavani
https://www.czpetnet.cz/overeni.php
https://www.cmku.cz/cz/cipy-a-tetovaci-cisla
https://www.help4pet.cz/vyhledani-zvirete
https://pet2me.eu/
https://www.petmaxx.com/
https://www.evidencepsu.cz/

 Obecně závazná vyhláška města Jablunkov č. 3/2021, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Jablunkov.

https://www.jablunkov.cz/assets/File.ashx?id_org=5630&id_dokumenty=9589

Obecně závazná vyhláška města č. 3/2019, o místním poplatku ze psů

https://www.jablunkov.cz/assets/File.ashx?id_org=5630&id_dokumenty=7384