Odchyt toulavých psů ve městě.

Městská policie provádí odchyt toulavých psů a zvířat v katastru města Jablunkov. Poněvadž ustájení odchycených pejsků je kapacitně omezeno, odchyt provádíme pouze u psů ohrožujících okolí, toulajících se po veřejném prostranství a psi viditelně nemocné a poraněné. Používáme různou techniku na odchyt, pomocí odchytové tyče, speciálních rukavic a uspávacích prostředků.

O ustájení odchycených pejsků se stará Spolek pro ochranu koček a psů Jablunkovsko s.z. Ustájené psy si můžete prohlédnou na níže uvedených stránkách, kde najdete i kontakty na odpovědné osoby.

 

https://www.facebook.com/jablunkovsketlapky/