Parkovací automaty v Jablunkově na Mariánském náměstí

Parkování na Mariánském náměstí je upraveno Nařízením Města Jablunkova č. 1/2013 a Nařízením Města Jablunkova č. 1/2016 o stanovení místních komunikací nebo určených úseků, které je možné užít ke stání silničních motorových vozidel jen po zaplacení sjednané ceny.

 

Dopravní značka „Parkoviště s parkovacím automatem“ (č. IP 13c) označuje placené parkoviště. Řidič se musí řídit údaji na značce, dodatkové tabulce nebo na parkovacím automatu (hodinách)

 

Doba, po kterou je povinnost uhradit poplatek je:

  • Od pondělí do pátku v době od 07:00 do 19:00 hodin
  • V sobotu v době od 07:00 do 12:00 hodin

            Cena parkování:

  • Za každou započatou půlhodinu:            10,- Kč
  • Za hodinu :                                           20,- Kč           
  • Za každou další hodinu:                         10,- Kč           

Parkování je možné uhradit v parkovacích automatech umístěných na obou stranách náměstí.

Platbu je možné provést v hotovosti, ale také bezkontaktně platební kartou.

Povinností řidiče je poplatek zaplatit ihned po zaparkování vozidla.

Parkovací lístek umístit za čelní sklo vozidla.  

           Kdo poplatek platit nemusí:

OZNAČENÁ VOZIDLA

rychlé zdravotní záchranné služby

dopravní služby zdravotnických zařízení

pečovatelské služby

domova důchodců

hasičů

Policie ČR, Vojenské Policie, Městské policie

Městského úřadu Jablunkov

správce komunikací

zdravotně postižené osoby - (viditelně umístěný Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením O7)

 

 

            Návod k platbě mincí

 

1.Vložte minci (v hodnotě 1,2,5,10,20,50Kč)

2.Zvolte délku parkování tlačítky -/+

3.Potvrďte zeleným tlačítkem/zrušte platbu červeným tlačítkem.

4.Odeberte parkovací lístek a umístěte jej za čelní sklo, aby byl z venku čitelný.

 

         Návod k platbě bezkontaktní platební kartou

 

1.Stiskněte tlačítko plus

2.Zvolte délku parkování

3.Stiskněte zelené tlačítko

4.Přiložte bezkontaktní kartu (VISA, MasterCard)

5.Odeberte parkovací lístek a umístěte jej za čelní sklo, aby byl z venku čitelný.

 

Označení parkoviště s parkovacím automatem dopravní značka IP 13c s dodatkovou tabuli je umístěna na obou stranách v Jablunkově na Mariánském náměstí. Taktéž parkovací automaty