Za rok 2016 zaevidovala Městská policie v Jablunkově 919 událostí. Z  toho bylo přijato 525 oznámení a strážníci řešili, nebo zaevidovali 394 vlastních záznamů. Bylo řešeno nebo postoupeno 395 přestupků proti veřejnému pořádku, majetku a občanskému soužití.  V dopravě řešeno 613 přestupků. Ve spolupráci s OO PČR v Jablunkově se podíleli na 100 událostech. Bylo postoupeno PČR 22 podezření ze spáchání trestného činu. V 43 případech hlídky zasahovaly proti podnapilým osobám,

v 7 případech hlídka zachránila lidský život při poskytnutí první pomoci a v 23 případech zasahovala při dopravní nehodě. Záznamy evidované v souvislosti s osobami mladistvými a nezletilými bylo v 13 případech. Kamerový systém ve městě funguje ke svému účelu a v 16 případech odhalil pomocí zaměstnance dispečerské služby a záznamového zařízení protiprávní jednání.