Přístroj umožní při podezření na rušení nočního, popř. denního klidu strážníkům takové protiprávní jednání na místě zdokumentovat a jako podklad předat příslušnému správnímu orgánu.