Defibrilátor slouží jako velmi dobrý doplněk a pomocník k poskytnutí první pomoci při náhlé akutní srdeční příhodě. AED byl vytvořen jako velmi účinný přístroj, který se stal součástí postupů při poskytování první pomoci a to i pro laiky. Přístroj je vybaven hlasovou nápovědou a grafikou v českém jazyce, která vede zachránce v průběhu celého poskytování první pomoci. Automatizovaný externí defibrilátor FRx nejprve vyhodnotí srdeční aktivitu postiženého a doporučí či nedoporučí provést bifázický výboj (zmáčknout jedno tlačítko). Pomocí hlasových příkazů navádí zachránce ke správnému provádění masáže srdce a umělého dýchání dle jednoduché nápovědy.