Jablunkov-rozšíření a modernizace MKDS-2023

Jablunkov-rozšíření a modernizace MKDS-2023

V rámci programu prevence kriminality na místní úrovni 2023, byla podána městem Jablunkov žádost na investiční projekt v oblasti situační prevence kriminality s názvem „Jablunkov-rozšíření a modernizace MKDS-2023“. Cílem tohoto projektu bylo rozšíření stávajícího městského kamerového dohlížecího systému (dále MKDS) o dva kamerové body v areálu Městského lesa. Jako důvod rozšíření MKDS byl narůstající počet protiprávních skutků, a to zejména v oblasti poškozování a ničení městského majetku, konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích, sociálně-patologického chování dětí a mládeže, nedodržování dopravního značení a ostatní neméně závažné přestupky a přečiny. Tato problematika a projekt s následným preventivním opatřením byla projednávána na strategické komisi prevence kriminality, bezpečnostní komisi a následně schválena radou a zastupitelstvem města.

            Bylo rozhodnuto o rozšíření MKDS Jablunkov v areálu ML o kvalitní, digitální, barevné kamery, které snímají pohyb osob, vozidel na předem definovaná místa, mají možnost záběru 360° s kvalitním nočním přísvitem a rozlišením, zároveň s možností TPZ přiblížením optickým i digitálním. Kamery dokážou detekovat pohyb, vyslat světelný a případně akustický signál v případě narušení zón. Jsou chráněny proti vandalismu poplachovým signálem. Zároveň došlo k modernizaci záznamového zařízení SW, HW, rozšíření kapacity disku. Zařízení dokáže po instalaci doplňkového SW rozpoznat RZ vozidel, obličeje pachatele. V rámci dotačního titulu byly přidány dva přehledové monitory na dispečerské stanoviště a instalace nových prvků pro větší pohodlí práce operátora MKDS.

            Na tuto investici byl zpravován projekt, který byl následně vysoutěžen na základě zákona a směrnic o zadávání veřejných zakázek. Vítězná firma prováděla realizaci v měsíci říjen-listopad, kdy náročnost na vyřešení technických problému hlavně v oblasti přenosu dat z lesa na budovu IVC byl docela velkým oříškem. Nakonec se zdárně vše podařilo a nyní slouží MKDS k zajištění pocitu bezpečí občanům i návštěvníkům města.

            Celkové náklady na realizaci projektu činily 469.170,-Kč z této částky bylo pokryto 350.000,-Kč z dotačního titulu státního rozpočtu v rámci „Programu prevence kriminality na místní úrovni 2023“ a na dokrytí celkových nákladů se podílelo město Jablunkov.

            V současnosti MKDS Jablunkov má 19 kamerových bodů. Z toho je 16 plně digitálních, inteligentních, otočných s PTZ přiblížením a pokrytím 80% veřejného prostranství centra města. Jedna kamera je pevná a monitoruje vnitřní prostranství radnice Jablunkov.

            Že MKDS je platným a nezpochybnitelným pomocníkem v rámci prevence kriminality svědčí statistické údaje z roku 2023. Za uplynulý rok bylo pomocí MKDS odhaleno, dopadeno a následně řešeno 87 skutků, zejména v oblasti majetkový přestupku, dopravních nehod, porušení OZV, nařízení města a proti veřejnému pořádku. Co se týče materiálně-finanční škod, MKDS a jeho operátoři odhalili, objasnili a zamezili škodám v řádech statisíce korun.

            Věříme, že toto rozšíření MKDS bude sloužit ku prospěchu a k většímu bezpečí občanů a návštěvníku města Jablunkov. Cílem tohoto projektu je vytvořit z této krásné kulturní, společenské, odpočinkové a sportovní zóny klidnou a bezpečnou oblast a aby zde nedocházelo k ničení majetku a jinému protiprávnímu jednání.