Historie a současnost městského kamerového dohlížecího systému v Jablunkově.

V roce 2004 jsme v rámci projektu prevence kriminality PARTNERSTVÍ realizovali investiční projekt v situační prevenci na pořízení městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) ve městě Jablunkov. Tento projekt v celkové výši 1 296 000,- Kč byl z devadesáti procent  pokryt z dotací ministerstva vnitra a spočíval ve dvou kamerových bodech s kompletním vybavením dispečerského stanoviště a složitým přenosem. Původní dvě analogové kamery umístěné na budově místního kostela a budově PZKO byly rozšířeny o kameru na ulici Bukovecká u TS a.s. Vzhledem k tomu, že se technologie s postupem času jevila jako již zastaralá, byly tyto kamerové body postupně vyměněny za IP technologii s dokonalejším obrazem, optickým zoomem a rychlejším přenosem obrazu a telemetrie. Kamery pracují v režimu den/noc, natáčení 360O, mají 32 násobný optický zoom a několika násobný digitální zoom. Tyto inteligentní kamery mohou číst registrační značky, počty vozidel a osob.