Historie a současnost městského kamerového dohlížecího systému v Jablunkově.

Městská policie Jablunkov již od roku 2004 využívá městský kamerový monitorovací systém, který umožňuje pružně a efektivně reagovat na zjištěná protiprávní jednání. Díky nepřetržitému monitorování rizikových míst se lépe daří odhalovat přestupky, sledovat situaci v silničním provozu a následně záběry z kamer předávat PČR k následnému použití v důkazním řízení, dále má odradit případné pachatele od protiprávní činnosti.  MKDS je jednou z variant, jak zvýšit pocit bezpečí občanů na veřejných prostranstvích. Kamerový systém města vznikl díky projektu prevence kriminality PARTNERSTVÍ, tento projekt v celkové výši 1 296 000,- Kč byl z devadesáti procent pokryt z dotací ministerstva vnitra a spočíval ve dvou kamerových bodech s kompletním vybavením dispečerského stanoviště a složitým přenosem. Jeho hlavním záměrem je zvýšení bezpečnosti občanů na exponovaných místech. MKDS byl realizován jako jedno z opatření prevence kriminality v rámci "Komplexního programu prevence kriminality na místní úrovni". Kamery jsou instalovány na místech s vysokou mírou zejména pouliční kriminality s cílem přispět ke snížení této kriminality a odradit případné pachatele od protiprávní činnosti. Postupem času došlo k modernizaci i rozšíření MKDS.

MKDS v současnosti:

Kamerový bod č. 1, budova PZKO – snímá pouze veřejné prostranství s pokrytím Mariánského náměstí, ulic Dukelská, Nádražní, budovu KB.

Kamerový body č. 2, místní kostel – snímá pouze veřejná prostranství s pokrytím ulic Nádražní, Bukovecká, prostory parkoviště PENNY, částečně Albert, soutoky řek Lomné a Olše a částečně ulici Mlýnskou. Strategické místo křižování silnic ulice Nádražní - Bukovecká.

Kamerový bod č. 3, ulice Bukovecká - snímá pouze veřejná prostranství s pokrytím ulic, Bukovecká, Mlýnská, Nádražní, parkoviště PENNY, chodník ke škole na ulici Lesní a strategický bod přechodu pro chodce.

Kamerový bod č.4 pokrývající veřejné prostranství autobusového stanoviště snímá velice strategické místo z hlediska kumulace občanů.

Kamerový bod č.5 pokrývající veřejné prostranství na sídlišti ulice Mlýnská a ČSA, sídliště v centru města Jablunkov kamerový bod bude umístěny tak, aby samotným monitoringem byla zajištěna kontrola míst ohrožených nápadem trestné činnosti, přestupků a byl umožněn dohled nad veřejným pořádkem.

Kamerový bod č.6 pokrývající veřejné prostranství parkoviště u místního křesťanského a židovského hřbitova, parkoviště, nákupní centrum a ulice Polní, Lípová. V této nepokryté MKDS lokalitě je zejména prioritní ochrana majetku, vandalismu na hřbitovech, sociálně patologickému chování dětí a mládeže a ochrana před vloupáním do motorových vozidel. Snížit tak nápad trestné a přestupkové činnosti.