Dámské jízdní kolo

9.11.2016, ul. Zahradní. ÚZ 16/0794, č.j. 22/2016