Beseda na ZŠ

13.11.2019 13:19

Dne 13.11.2019 proběhla na základní škole na ulici Lesní beseda strážníků s žáky osmých tříd na téma sociálně patologické jevy, jejich prevence a rovněž seznámení s prací městské policie v Jablunkově. Žákům byla v rámci primární prevence sociálně patologických jevů blíže představena oprávnění strážníku dle zákona o obecní policii, jejich pravomoc v oblasti práce s mladistvými a nezletilými, o odpovědnosti za přestupky, zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, kamerový systém na veřejných prostranstvích ve městě, ale i čím dál tím aktuálnější problémy šikany, sprejerství, alkohol, drogy, záškoláctví a jin., všechna témata byla přizpůsobena konkrétní věkové skupině žáků. Následnou zábavnou formou jím byly předvedeny některé donucovací prostředky z výzbroje strážníku, jejich používání v praxi a zákonné oprávnění použití. Žáci si rovněž mohli vyzkoušet speciální brýle simulující opilost.