Strážníci

Mgr. Pavel Kufa

Velitel MěP Jablunkov a manažer prevence kriminality ve městě

Mgr. Bajtek Marian

Záspupce VMěP