klíče, peněženky a jiné

Na MěP  bylo odevzdáno i množství klíčů, peněženek a jiných nálezů, které jsou v evidenci MěÚ, kde Vám zaměstnankyně podatelny  poskytnou informace.