Kamerový systém

Kamerový systém

Kamerový systém města slouží obyvatelům od roku 2004. Jeho hlavním záměrem je zvýšení bezpečnosti občanů na exponovaných místech. MKDS byl realizován jako jedno z opatření prevence kriminality v rámci "Komplexního programu prevence kriminality na místní úrovni". Kamery jsou instalovány na místech s vysokou mírou zejména pouliční kriminality s cílem přispět ke snížení této kriminality a odradit případné pachatele od protiprávní činnosti.

Kamerový systém města slouží obyvatelům od roku 2004. Jeho hlavním záměrem je zvýšení bezpečnosti občanů na exponovaných místech. MKDS byl realizován jako jedno z opatření prevence kriminality v rámci "Komplexního programu prevence kriminality na místní úrovni". V roce 2009 došlo k rozšíření MKDS, celkem máme ve městě 3 kamery.

 

Dispečerské stanoviště, umožňuje operátorovi sledovat živý přenos z kamer, aktivně kamerou natáčet