Za rok 2010 zaevidovala Městská policie v Jablunkově 1263 událostí. Z  toho bylo přijato 810 oznámení a strážníci řešili, nebo zaevidovali 453 vlastních záznamů. Bylo řešeno nebo postoupeno 490 přestupků proti veřejnému pořádku, majetku a občanskému soužití.  V dopravě řešeno 351 přestupků. Ve spolupráci s OO PČR v Jablunkově se podíleli na 204 událostech. Bylo postoupeno PČR 30 podezření ze spáchání trestného činu. V 32 případech hlídky zasahovaly proti podnapilým osobám, v 4 případech hlídka zachránila lidský život při poskytnutí první pomoci a ve 23 případech zasahovala při dopravní nehodě. Záznamy evidované v souvislosti s osobami mladistvými a nezletilými byly v 23 případech.   Během služby byli zadrženi 2 pachatelé podezřelí z trestné činnosti. Kamerový systém ve městě funguje ke svému účelu a v 76 případech odhalil pomocí zaměstnance dispečerské služby  a záznamového zařízení protiprávní jednání.

 

Nově vybudované skateboardové hřiště v Jablunkově v programu prevence kriminality.

 

​Dne 3.11.2010 bylo uvedeno do provozu nově vybavené skateboardové hřiště u autobusového stanoviště v Jablunkově. Toto hřiště bylo vybaveno novými, bezpečnými a certifikovanými překážkami pro tento druh sportu, splňujícími příslušné normy pro bezpečnost provozu.

Projekt byl financován z 80%  ze státní účelové dotace v rámci programu Prevence kriminality vyhlášené Ministerstvem vnitra prostřednictvím Moravskoslezského kraje. Zbylé prostředky byly hrazeny z rozpočtu Města Jablunkov. Město Jablunkov je již od roku 2004 zařazeno do tohoto programu, kde je hlavní náplní a vizí města vyplnění volnočasových aktivit dětí a mládeže v Jablunkově.

Rada Města Jablunkova na své 88. schůzi schválila provozní řád hřiště, na jehož základě je možno tento prostor využívat. Dohled nad dodržováním řádu bude provádět Městská policie Jablunkov a radou města určená osoba. Řád hřiště, fotosnímky a příslušné certifikáty jsou umístěny v prostorách hřiště a k nahlédnutí rovněž na www.jablunkov.cz .

Věřím, že hřiště bude splňovat svůj účel a děti a mládež budou motivováni k tomuto druhu sportu na kvalitních a bezpečných překážkách a doufám, že představa projektu prevence kriminality bude napomáhat k vyplnění jejich volného času. Je v zájmu uživatelů tohoto „plácku“, aby si nový majetek chránili, udržovali v něm čistotu a dodržovali provozní řád tak, aby hřiště sloužilo ku prospěchu a radosti dlouhá léta.