Za rok 2009 zaevidovala Městská policie v Jablunkově 1246 událostí. Z  toho bylo přijato 767 oznámení a strážníci řešili, nebo zaevidovali 479 vlastních záznamů. Bylo řešeno nebo postoupeno 442 přestupků proti veřejnému pořádku, majetku a občanskému soužití.  V dopravě řešeno 413 přestupků. Ve spolupráci s OO PČR v Jablunkově se podíleli na 224 událostech. Bylo postoupeno PČR 46 podezření ze spáchání trestného činu. V 53 případech hlídky zasahovaly proti podnapilým osobám, v 9 případech hlídka zachránila lidský život při poskytnutí první pomoci a ve 31 případech zasahovala při dopravní nehodě. Při jízdě pod vlivem alkoholu byli přistiženi 2 řidiči. Záznamy evidované v souvislosti s osobami mladistvými a nezletilými bylo v 28 případech.   Během služby byli zadrženi 2 pachatelé podezřelí z trestné činnosti. Kamerový systém ve městě funguje ke svému účelu a v 80 případech odhalil pomocí zaměstnance dispečerské služby  a záznamového zařízení protiprávní jednání.

Od roku 2004 vyhlašuje ministerstvo vnitra program „Prevence kriminality“ pro města a obce s možností získání státní účelové dotace v oblasti sociální a situační prevence. Podmínkou MV pro zařazení města do tohoto programu bylo schválení zastupitelstva, zřízení preventivní pracovní skupiny a zpracování vize v oblasti prevence kriminality. Do pracovní skupiny byli následně vybráni zaměstnanci MěÚ z odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zástupce městské policie, policie ČR a vedení města.

Od roku 2004, kdy projekt byl odstartován, jsme byli úspěšní v získání několika dotací, projekty byly podávány za Městskou policii Jablunkov.

V oblasti situační prevence to byl  projekt na zřízení městského kamerového dohlížecího systému. Tento projekt byl úspěšně realizován a v současnosti je zřejmé, že se osvědčil a je přínosem pro Město Jablunkov. Monitorovaná veřejná prostranství jsou z hlediska dohledu na veřejný pořádek, ochranu majetku, bezpečí občanů dle statistiky z předchozích let bezpečnější a klidnější, a tím se nápad trestné a přestupkové činnosti  snížil na minimum.

V oblasti sociální prevence jsme několikrát podali žádost o dotaci na pobytové tábory pro děti a mládež ze sociálně slabších rodin. I tento projekt se osvědčil a byl úspěšný.

V roce 2009  podalo Město Jablunkov tři projekty s možností čerpání státní účelové dotace v oblasti sociální a situační prevence.

Jednalo se o situační projekty, č.1 rozšíření městského kamerového systému, dále o projekt č.2 mobilní kamerový systém. Na základě posouzení krajského úřadu jsme byli úspěšní v projektu mobilní kamerový systém. Tento sytém se v současnosti kompletuje a bude v provozu začátkem prosince. Celkové náklady na tento projekt činily 150.000 Kč, z toho 20% byla finanční spoluúčast města. Jedná se o technické vybavení obdobné současnému kamerovému systému města s tím, že tento systém je plně mobilní. Výhodou této kamery je, že může být nasazována do míst, kam se přesunula kriminalita v mimo monitorovaných oblastech. Může zabránit v problémech sprejerství, ničení majetku, narušování veřejného pořádku, černých skládek, zabezpečí ochranu místního hřbitova a jiných priorit určených policií ČR a MěP. Dále byl v roce 2009 rozšířen současný kamerový systém o další stacionární kameru, která má za účel pokrýt prostranství sběrného dvora u technických služeb, ul. Bukoveckou a parkoviště před supermarketem Penny. Tato kamera nám pokryla místa, kde současný systém nedosahoval. Náklady na realizaci tohoto kamerového bodu hradily technické služby a.s. Jablunkov.

Aby zde nedocházelo k možnému zneužívání, pracuje tento systém tak, jak současný pevný kamerový systém, tedy  plně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Kontrolní činnost dodržování tohoto zákona je na několika úrovních.

V oblasti sociální v projektu, který má za účel vyplnění volnočasových aktivit děti a mládeže, jsme byli úspěšní v projektu vybavení sportovního hřiště u školy na ul. Školní. Tento projekt spočívá v dovybavení hřiště brankami pro sport (házená, florbal, košíková, streetbal), dále mantinely pro florbal, pozemní hokej, sítěmi a zábranami kolem hřiště. Celkové náklady činily rovněž 150.000,- Kč s 20% spoluúčastí města. Do konce listopadu 2009 by měla firma dle smlouvy práce ukončit. Hřiště se tímto stane plně multifunkčním a doufám, že bude sloužit ke spokojenosti dětí a mládeže v Jablunkově.

V dalších letech bychom chtěli uspět v podání  projektu s možností získání dotace na vybavení hřiště u autobusového stanoviště překážkami pro skateboard, kde se v současnosti opět schází skupinka mládeže zajímající se o tento sport.