Za rok 2012 zaevidovala Městská policie v Jablunkově 979 událostí. Z  toho bylo přijato 655 oznámení a strážníci řešili, nebo zaevidovali 324 vlastních záznamů. Bylo řešeno nebo postoupeno 342 přestupků proti veřejnému pořádku, majetku a občanskému soužití.  V dopravě řešeno 702 přestupků. Ve spolupráci s OO PČR v Jablunkově se podíleli na 134 událostech. Bylo postoupeno PČR 36 podezření ze spáchání trestného činu. V 64 případech hlídky zasahovaly proti podnapilým osobám, ve 20 případech hlídka zachránila lidský život při poskytnutí první pomoci a ve 30 případech zasahovala při dopravní nehodě. Při jízdě pod vlivem alkoholu byli přistiženi 4 řidiči. Záznamy evidované v souvislosti s osobami mladistvými a nezletilými bylo v 40 případech.   Během služby byl zadržen1 pachatel podezřelý z trestné činnosti. Kamerový systém ve městě funguje ke svému účelu a ve 38 případech odhalil pomocí zaměstnance dispečerské služby  a záznamového zařízení protiprávní jednání.

.