Za rok 2011 zaevidovala Městská policie v Jablunkově 1158 událostí. Z  toho bylo přijato 773 oznámení a strážníci řešili, nebo zaevidovali 385 vlastních záznamů. Bylo řešeno nebo postoupeno 426 přestupků proti veřejnému pořádku, majetku a občanskému soužití.  V dopravě řešeno 463 přestupků. Ve spolupráci s OO PČR v Jablunkově se podíleli na 173 událostech. Bylo postoupeno PČR 37 podezření ze spáchání trestného činu. V 44 případech hlídky zasahovaly proti podnapilým osobám, v 3 případech hlídka zachránila lidský život při poskytnutí první pomoci a ve 21 případech zasahovala při dopravní nehodě. Při jízdě pod vlivem alkoholu byli přistiženi 4 řidiči. Záznamy evidované v souvislosti s osobami mladistvými a nezletilými bylo v 48 případech.   Během služby byl zadržen1 pachatel podezřelý z trestné činnosti. Kamerový systém ve městě funguje ke svému účelu a v 73 případech odhalil pomocí zaměstnance dispečerské služby  a záznamového zařízení protiprávní jednání.