Žena pokousaná psem při cestě domů

26.10.2019 13:39

V odpoledních hodinách se na služebnu MěP dostavila žena, která uvedla, že při cestě domů byla pokousaná psem. Strážníci ženě poskytli první pomoc a odeslali ji k lékařskému ošetření. Následně byl kontaktován majitel psa, který byl hlídkou poučen o zákonné povinnosti provést vyšetření psa a výsledek doložit a s poškozenou se dohodnout na případném urovnání újmy.