UPOZORNĚNÍ

25.05.2017 10:40

Od 31.5.2017 nabývá účinnosti nový zákon č.65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který upravuje povinnosti při dodržování prodeje a používání tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků, elektronických cigaret, ale i zákaz a omezení prodeje a podávání alkoholických nápojů, podmínky prodeje nebo podávání alkoholických nápojů.

Hlavně pořadatelé kulturních akcí by si měli uvědomit a prostudovat znění zákona v některých odstavcích. Omezuje se a zakazuje prodej a podávání alkoholických nápojů na akcích určených převážně pro osoby mladší 18 let, dále na veřejnosti přístupné sportovní akci, s výjimkou alkoholického nápoje obsahujícího nejvýše 4,3% objemových ethanolu a vína apod.

Je to jen část podmínek stanovených novým zákonem, a proto doporučujeme seznámit se s tímto nařízením, aby se předešlo vysokým sankcím za tyto přestupky.